Tiedote

Museovirasto
Humanistiset tieteet
14.06.2007 00:00
Viestinnästä vastaa
Lea Murto-Orava
lea.murto-orava@nba.fi
Puhelin: (09) 4050 9392
Matkapuhelin: 050 301 7409
Faksi: (09) 4050 9300

Arkeologia Suomessa – Arkeologi i Finland 2003–2004 on ilmestynyt

Museoviraston Arkeologia Suomessa -julkaisusarja on tarkoitettu arkeologian tutkimuksen ja muinaisjäännösten suojelun parissa työskenteleville sekä kaikille muillekin arkeologiasta kiinnostuneille. Julkaisusarjan uusin nide esittelee vuosina 2003–2004 Suomessa tehdyt arkeologiset tutkimukset. Lisäksi kirjassa on neljä artikkelia.

Kirjassa on vuosina 2003 ja 2004 Suomessa tehtyjen arkeologisten kaivausten ja inventointien esittelyt. Kaivauksia tehtiin lähes 200 ja inventointeja noin 150. Artikkeleissa kerrotaan Museoviraston arkeologian osaston kenttätoiminnasta vuosina 2003–2004, Valtionarkeologi Hj. Appelgren-Kivalon elämäntyöstä, 1700-luvun sotilasleireistä muinaisjäännöksinä sekä ympäristöministeriön ja Museoviraston yhteistyöprojektista ”Ihminen ja perinnemaisemat”, jossa selvitettiin miten arkeologian ja asutushistoriallisen tutkimuksen avulla perinnemaisemista voidaan jäljittää ihmisen varhaisimmasta toiminnasta ja maankäytöstä kertovia merkkejä.

ARKEOLOGIA SUOMESSA – ARKEOLOGI I FINLAND 2003–2004
Toimittajat Helena Ranta, Tanja Tenhunen ja Marianna Niukkanen
Museovirasto 2007, 202 s., nid., ISBN 978-951-616-163-4, ISSN 0784-235X, 19,00 EUR (sis. alv)

Kirjan sisältö:

Marianne Schauman-Lönnqvist
Uudet haasteet kenttätöissä – Museoviraston arkeologian osaston kenttätoiminta vuosina 2003–2004
ref. Museiverkets arkeologiska avdelnings fältverksamhet inför nya utmaningar – fältarbetena åren 2003–2004

Matti Huurre
Hj. Appelgren-Kivalo 150 vuotta 5.4.2003
ref. Hj. Appelgren-Kivalo 150 år 5.4.2003

V.-P. Suhonen
På bara marken måste soldaterna ligga – hajahuomioita 1700-luvun sotilasleireistä
ref. På bara marken måste soldaterna ligga – strödda iakttagelser från militärläger under 1700-talet

Sirkka-Liisa Seppälä
Ihminen ja perinnemaisemat – Museoviraston ja ympäristöhallinnon yhteistyöprojekti 2003–2005
ref. Människan och vårdbiotoperna – ett samarbetprojekt mellan Museiverket och miljöförvaltningen 2003–2005

Kaivaukset 2003

Inventoinnit 2003

Kaivaukset 2004

Inventoinnit 2004

Lisätietoja kirjasta antaa intendentti Helena Ranta, puh. (09) 4050 9267, helena.ranta@nba.fi

Museoviraston julkaisuja myydään Suomen kansallismuseon museokaupassa (Mannerheimintie 34) sekä viraston muissa museoissa, linnoissa ja toimipisteissä. Julkaisuja voi tilata myös postiennakolla. Tilaukset osoitteella: Museovirasto, Julkaisutilaukset, PL 913, 00101 Helsinki tai sähköpostiosoitteella: kirjatilaus@nba.fi
Tiedustelut: puh. (09) 4050 9559, (09) 4050 9585 tai (09) 4050 9543

Museoviraston julkaisuja myy myös virtuaalinen kirjakauppa Granum http://granum.uta.fi/granum/

Tiedot kaikista Museoviraston julkaisuista http://www.nba.fi/fi/julkaisut
MUSEOVIRASTO / TIEDOTUS
Tiedottaja Lea Murto-Orava, PL 913, 00101 HELSINKI, lea.murto-orava@nba.fi, PUH (09) 4050 9293, 050 301 7409

Viitelinkki: