Käyttöehdot

Liittymällä Etsi Xpertti -palveluun annat hyväksyntäsi sille, että rekisteröimiäsi tietoja voidaan käyttää Etsi Xpertti -palvelun tuottamiseksi ja yhteystietojen välittämiseksi toimittajien ja tiedottajien välillä.

Henkilötietojen käsittelystä säädetään henkilötietolaissa (523/1999). Etsi Xpertti (PL 131, 00531 Helsinki, p. 029 533 5000, etsi.xpertti@aka.fi) toimii henkilötietolaissa tarkoitettuna rekisterinpitäjänä vastaten siitä, että henkilötietoja käsitellään lain vaatimusten mukaisesti.

Henkilötietolain 28 §:n mukaan sinulla on oikeus tarkastaa sinua koskevat tiedot. Tällöin sinun on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Lisäksi henkilötietolain 29 §:n mukaan rekisterinpitäjän velvollisuus on oma-aloitteisesti sekä myös rekisteröidyn pyynnöstä korjata henkilörekisteriin sisältyvät virheelliset tiedot.

Etsi Xpertti -palvelun rekisteriseloste