BIOS-tutkimusyksikkö ennakoi yhteiskuntaa syvästi koskettavia sosio-ekologisia muutoksia monitieteisesti, yhteisen pöydän ääressä. Yksikön tutkijat ovat vuosien ajan luoneet työkaluja poikkitieteelliseen ja -taiteelliseen yhteistyöhön ja vieneet ympäristötietoa yhteiskunnan eri alueiden käyttöön. Suomalaisen tiedeyhteisön lisäksi se tekee tutkimusyhteistyötä kansainvälisten tutkimuslaitosten kanssa.

Osoite:

Puhelin:

Organisaation johtaja (rehtori / toimitusjohtaja / pääjohtaja):

Verkko-osoite:

Viestinnästä vastaava:

Nimi:

Puhelin:

Matkapuhelin: