Kansallisarkisto on asiantuntija- ja palveluorganisaatio sekä humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen keskeinen infrastruktuuri. Se edistää asiakirjallisen kulttuuriperinnön käyttöä asiakaslähtöisesti, toimii arkistotoiminnan johtavana asiantuntijana, tukee tieteellisen tutkimuksen uudistuvia toimintatapoja ja edistää tiedon avointa saatavuutta.

Kansallisarkisto ja seitsemän maakunta-arkistoa muodostavat opetusministeriön hallinnonalaan kuuluvan arkistolaitoksen.

Osoite:

Pl 258, 00171 Helsinki

Puhelin:

029 533 7000

Organisaation johtaja (rehtori / toimitusjohtaja / pääjohtaja):

Pääjohtaja Jussi Nuorteva

Verkko-osoite:

http://www.arkisto.fi

Viestinnästä vastaava:

Nimi:

Marie Pelkonen

Puhelin:

029 533 7079

Matkapuhelin:

050 409 8983