Merentutkimuslaitos (MTL) on liikenne- ja viestintäministeriön alainen tutkimuslaitos, joka tuottaa meritieteellistä tietoa päätöksenteon ja käytännön tarpeisiin. Laitos on perustettu v. 1918.

Merentutkimuslaitoksen tutkimustoiminta kohdistuu ensisijaisesti Itämereen, mutta myös polaarimerien ominaisuuksiin. Yleisenä tavoitteena on luoda pohja meren luonnontieteellisten ominaisuuksien ymmärtämiselle.

Tämä valtion tutkimuslaitos palvelee viranomaisia, teollisuutta, talouselämää ja yksityisiä kansalaisia. Merentutkimuslaitos on aktiivisesti mukana alan kotimaisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä.

Merentutkimuslaitos sijaitseen Kumpulassa Dynamicum-talossa yhdessä Ilmatieteen laitoksen kanssa. Merentutkimuslaitoksessa työskentelee noin 115 henkilöä.

Osoite:

PL 2, 00561 Helsinki

Puhelin:

(09) 613 941

Organisaation johtaja (rehtori / toimitusjohtaja / pääjohtaja):

Eeva-Liisa Poutanen

Verkko-osoite:

http://www.fimr.fi/fi.html

Viestinnästä vastaava:

Nimi:

Riku Lumiaro

Puhelin:

(09) 61394 496

Matkapuhelin:

040 509 8654