Museovirasto on kulttuuriperintöalan asiantuntija, toimialansa kehittäjä ja viranomainen, joka tekee työtä kulttuuriperinnön säilymisen, kestävän käytön ja tunnettuuden hyväksi.

Museovirasto säilyttää, kartuttaa, tutkii ja esittelee kansallisesti merkittävää kulttuuriperintöä, tuottaa kulttuuriperintöä koskevaa tietoa ja tuo sitä kaikkien saataville mm. tietojärjestelmien, verkkoaineistojen ja julkaisujen avulla. Asiakkaiden käytössä ovat myös monipuoliset arkistot ja alan tieteellinen erikoiskirjasto.

Osoite:

PL 913, 00101 Helsinki

Puhelin:

0295 33 6000

Organisaation johtaja (rehtori / toimitusjohtaja / pääjohtaja):

Pääjohtaja Juhani Kostet

Verkko-osoite:

http://museovirasto.fi

Viestinnästä vastaava:

Nimi:

Jonna Heliskoski

Puhelin:

Matkapuhelin: