Nuorisotutkimusseura ry. (Finnish Youth Research Society) on vuonna 1988 rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää monitieteistä nuorisotutkimusta Suomessa. Seuran toiminnasta vastaa yhdistyksen hallitus. Seuran jäseniksi voivat liittyä nuorisoa tai nuoruutta tutkineet tai tutkimuksesta kiinnostuneet henkilöt. Seuraan kuuluu noin 300 jäsentä.
Tutkimusta

Nuorisotutkimusseuran tavoitteena on kehittää monitieteistä nuorisotutkimusta sekä tarjota nuoria koskevaa tietoa ja asiantuntemusta – tutkimuksia, näkökulmia, tulkintoja, kannanottoja – yhteiskunnan eri toimijoille. Tutkimustoimintaa seura harjoittaa Nuorisotutkimusverkoston kautta.

Seuran keskeisiä yhteistyöfoorumeita ovat erityyppiset seminaarit ja keskustelutilaisuudet, joissa tutkijat, virkamiehet, opettajat, opiskelijat ja nuorisoalan ammattilaiset pyritään kokoamaan yhteen keskustelemaan nuorten elämään liittyvistä asioista.

Seura järjestää vuosittain Nuorisotutkimuspäivät ja jakaa nuorisotutkimuksen gradupalkinnon.

Nuorisotutkimusseura julkaisee Nuorisotutkimus-lehteä ja julkaisusarjaa nuorisotutkimuksesta sekä ylläpitää suomalaista nuorisotutkijarekisteriä.
Tiedottamista, vaikuttamista ja kommentteja

Nuorisotutkimusseuran toiminta on laajentunut viime vuosina nopeasti. Seura on sitonut kansainvälisiä kontakteja muihin eurooppalaisiin tutkimusinstituutteihin ja toiminut aktiivisesti suomalaisen nuorisotutkimuksen kentällä sekä tiedottajana että tutkimuksen koordinoijana.

Seura tiedottaa toiminnastaan verkkosivujen lisäksi Nuotta-sähköpostilistalla sekä jäsenkirjeillä. Lisäksi seura ylläpitää nuorisotutkimuksen verkkokanavaa Kommenttia. Verkkokanavalla otetaan kantaa niin uusiin tutkimustuloksiin kuin nuorisopoliittiseen ja nuorisotyön debatteihin.

Nuorisotutkimuksen alaan liittyvää kirjallisuutta löytyy Nuorisotiedon kirjastosta ja nuorisotutkimuksen verkkotietoa kirjaston ylläpitämästä Nuorisotiedon

Osoite:

Asemapäällikönkatu 1 (2. krs), 00520 Helsinki

Puhelin:

020 755 2662

Organisaation johtaja (rehtori / toimitusjohtaja / pääjohtaja):

Leena Suurpää

Verkko-osoite:

http://www.nuorisotutkimusseura.fi/

Viestinnästä vastaava:

Nimi:

Sarianne Karikko

Puhelin:

020 755 2657

Matkapuhelin: