Poliisiammattikorkeakoulu on sisäasiainministeriön alainen poliisialan ammattikorkeakoulu, joka vastaa poliisikoulutukseen rekrytoinnista, opiskelijavalinnoista, poliisin perus- ja jatkotutkinnoista, oppilaitoksessa annettavasta täydennyskoulutuksesta sekä poliisialan
tutkimus- ja kehittämistoiminnasta.

Osoite:

PL 123 (Vaajakatu 2) 33721 Tampere

Puhelin:

0295480121

Organisaation johtaja (rehtori / toimitusjohtaja / pääjohtaja):

rehtori Kimmo Himberg

Verkko-osoite:

http://www.polamk.fi

Viestinnästä vastaava:

Nimi:

Terhi Nupponen

Puhelin:

0295483807

Matkapuhelin: