Säteilyturvakeskus on turvallisuutta valvova viranomainen, tutkimuslaitos ja asiantuntijaorganisaatio, jonka toiminta-ajatus on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta.

Osoite:

PL 14 (Laippatie 4)

Puhelin:

(09) 759 881

Organisaation johtaja (rehtori / toimitusjohtaja / pääjohtaja):

Pääjohtaja Petteri Tiippana

Verkko-osoite:

http://www.stuk.fi/

Viestinnästä vastaava:

Nimi:

Viestintäpäällikkö Jarmo Lehtinen

Puhelin:

(09) 759 88 211

Matkapuhelin: