Seinäjoen yliopistokeskus on noin 90 asiantuntijan monitieteellinen yhteisö johon kuuluvat Tampereen, Helsingin ja Vaasan yliopistot, Sibelius-Akatemia sekä Tampereen teknillinen yliopisto.
Yliopistotoimintoja koordinoi Tampereen yliopisto. Henkilökuntaan kuuluu mm. professoreita, opettajia, suunnittelijoita ja tutkijoita.

Seinäjoen yliopistokeskuksen toiminta painottuu tutkimukseen ja kehittämistyöhön, jota tehdään 20 tutkimusryhmässä 17 professorin tai tutkimusjohtajan johdolla. Tampereen yliopiston (TaY) toimintoja profiloi hyvinvoinnin edistäminen, Helsingin yliopiston (HY) elintarvikeala ja maaseudun kehittäminen, Vaasan yliopiston (VY) liiketoimintaosaaminen, Sibelius-Akatemian (SibA) toimintaa profiloi populaari- ja kansanmusiikki ja Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) toimintoja terveydenhuollon tietotekniikka, virtuaali-, materiaali-,
rakennus- ja älytekniikka sekä arkkitehtuuri.

Osoite:

Seinäjoen yliopistokeskus, Kampusranta 9 C, 2. krs

Puhelin:

Organisaation johtaja (rehtori / toimitusjohtaja / pääjohtaja):

tutkimusjohtaja Juha Alarinta

Verkko-osoite:

http://www.seinajoenyliopistokeskus.fi/

Viestinnästä vastaava:

Nimi:

Osa-aikainen tiedottaja Pasi Komulainen

Puhelin:

050 539 8523

Matkapuhelin: