Vaasan yliopisto kouluttaa vastuullisia johtajia ja asiantuntijoita kansainvälisiin tehtäviin.

Yliopiston alat ovat hallintotieteet, kauppatieteet, kielet ja viestintä sekä tekniikka.

Vaasan yliopiston strategisia painoaloja ovat energia ja kestävä kehitys, johtaminen ja muutos sekä rahoitus ja taloudellinen päätöksenteko. Painoalat ovat monitieteisiä opetuksen ja tutkimuksen teemoja, jotka olemme valinneet ja joihin keskitymme erityisesti.

Tutkimuksessa olemme kiinni ajassa ja tuotamme tieteellisesti korkeatasoista uutta tietoa aiheista, joista on hyötyä yhteiskunnalle ja liike-elämälle. Vastaamme nykypäivän vaatimuksiin myös antamalla kaikille opiskelijoillemme valmiudet kansainvälisiin tehtäviin ja liiketoimintaosaamiseen. Yliopistomme vahvuutena on yhteisöllisyys, joka edesauttaa monialaista opiskelua ja valmistaa vastuullisiin tehtäviin työelämässä.

Osoite:

PL 700

Puhelin:

029 449 8000

Organisaation johtaja (rehtori / toimitusjohtaja / pääjohtaja):

Jari Kuusisto

Verkko-osoite:

www.univaasa.fi

Viestinnästä vastaava:

Nimi:

Tiina Ramsila

Puhelin:

Matkapuhelin: