Väestöntutkimuslaitos
Ydinalueemme ovat Suomen väestön rakenne ja hyvinvointi. Tänä vuonna 70 vuotta täyttävä, monitieteinen laitos tutkii perheitä ja syntyvyyttä, parisuhteita ja seksuaalisuutta sekä maahanmuuttoa. Väestöntutkimuslaitosta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Nostamme joka kuukausi uuden tietovuodon julkisuuteen. Vuosittain julkaisemme Perhebarometrin, vuosikirjan Finnish Yearbook of Population Research sekä työpapereita, tutkimusraportteja ja väitöskirjoja.

Osoite:

Puhelin:

Organisaation johtaja (rehtori / toimitusjohtaja / pääjohtaja):

Verkko-osoite:

http://www.vaestoliitto.fi/

Viestinnästä vastaava:

Nimi:

Puhelin:

Matkapuhelin: