Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) on soveltavan taloustieteellisen tutkimuksen asiantuntijayksikkö, joka tuottaa tutkimustietoa talouspoliittisen päätöksenteon ja sen vaihtoehtoja koskevan keskustelun tueksi.

Erilaisten uudistusten vaikutusten arviointi nykyaikaisilla ekonometrisillä menetelmillä kuuluu VATT:n vahvimpiin osaamisalueisiin.

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus toimii valtiovarainministeriön hallinnonalalla. VATT sijaitsee Economicum-kampuksella yhdessä kolmen yliopiston kansantaloustieteen laitoksen kanssa.

Osoite:

PL 1279, 00101 Helsinki

Puhelin:

358295519400

Organisaation johtaja (rehtori / toimitusjohtaja / pääjohtaja):

Verkko-osoite:

http://www.vatt.fi/

Viestinnästä vastaava:

Nimi:

Puhelin:

Matkapuhelin: