Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto on tutkimuksen ja opetuksen valtakunnallinen palveluinfrastruktuuri. Se arkistoi ja välittää sähköisiä tutkimusaineistoja tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. Yksikkö toimii Tampereen yliopiston yhteydessä.

Tietoarkisto edistää tieteen avoimuutta, läpinäkyvyyttä, tiedon kumuloitumista ja olemassa olevan tiedon tehokasta tutkimuskäyttöä. Toimintamme perusta on asiantunteva, nopea, tasapuolinen ja maksuton palvelu. Tietoarkistolla on Data Seal of Approval (DSA) -sertifikaatti, joka voidaan myöntää organisaatiolle, joka säilyttää sähköisiä aineistoja luotettavasti ja joka mahdollistaa aineistojen jatkokäytön.

Osoite:

Puhelin:

Organisaation johtaja (rehtori / toimitusjohtaja / pääjohtaja):

Verkko-osoite:

http://www.fsd.uta.fi/

Viestinnästä vastaava:

Nimi:

Puhelin:

Matkapuhelin: