Aalto-universitetet är en ny mångdisciplinär vetenskaps- och konstgemenskap av högskolor inom tekniska vetenskaper, handelsvetenskap och det konstindustriella området. Universitetet bygger på stark finsk kompetens och dess mål är att utvecklas som en unik helhet till ett av de bästa universiteten i världen. Aalto-universitetets hörnstenar är stark undervisning och forskning. Det finns 20 000 grund- och fortsättningsstuderande på det nya universitetet och 5 000 anställda, varav 380 är professorer.

Adress:

PL 11000, 00076 AALTO

Telefon:

050 511 2195

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

Professori Tuula Teeri

URL:

http://www.aalto.fi/sv/

Presskontakt

Namn:

Viestintäpäällikkö Eeva Lehtinen

Telefon:

09 47001

Mobil:

050 321 7034