Åbo yrkeshögskola är en av Finlands största yrkeshögskolor. Den är en teknisk innovationshögskola som skapar ett bra liv i ett intelligent samhälle.

Utbildnings- och expertisområdena vid Åbo yrkeshögskola är teknik, affärsverksamhet, hälsa och välmående samt kultur.

Forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (FUI) är en av våra viktigaste uppgifter. Vid Åbo yrkeshögskola finns det cirka 700 experter. Årligen pågår över 200 FUI-projekt som erhåller extern finansiering till ett värde av mer än 10 miljoner euro. Sakkunskap produceras med en årlig takt på över 800 publikationer.

Över 2 000 kunniga personer tar examen vid Åbo yrkeshögskola varje år.

Adress:

Telefon:

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

URL:

Presskontakt

Namn:

Telefon:

Mobil: