Finlands Akademi är en sakkunnigorganisation för forskningsfinansiering. Akademin har till uppgift att främja högklassig vetenskaplig forskning genom långsiktig finansiering som beviljas på basis av vetenskaplig kvalitet samt genom tillförlitlig utvärdering, vetenskaplig och forskningspolitisk sakkunskap och mångsidigt internationellt samarbete.

Adress:

PL 131, 00531 Helsinki

Telefon:

029 533 5000

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

Heikki Mannila

URL:

http://www.aka.fi

Presskontakt

Namn:

Viestintäjohtaja Riitta Tirronen

Telefon:

+358 295 33 5118

Mobil: