Inom forskningsverksamheten i Finlands Bank produceras sakkunskap som stödjer bankens aktiva medlemskap i Eurosystemet. Forskningsverksamhetens höga akademiska kvalitet och verksamhetens synlighet utanför centralbanksvärlden bidrar till att öka bankens inflytande i Eurosystemet.

Inom forskningsverksamheten betonas både de akademiska kvalitetsmålen och forskningens användbarhet i policyarbetet. Till kvalitetsmålen hör utöver publikationer som tillämpar sakkunnigförfarande även en intensiv samverkan och ett nära samarbete med det akademiska forskarsamfundet.

Adress:

Telefon:

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

URL:

http://www.finlandsbank.fi/se/index.htm

Presskontakt

Namn:

Telefon:

Mobil: