Människans verksamhet äventyrar hållbarheten hos jordens ekosystem. Finlands miljöcentral SYKE följer långsiktigt upp miljöns tillstånd och hur det förändras. Med hjälp av en bred expertis och samarbete kan vi söka de bästa lösningarna för att bygga upp ett hållbart samhälle. I detta arbete drar vi nytta av experiment, tvärvetenskapliga scenarier, avbildning samt de nyaste rönen inom olika branscher. Vi undersöker frågorna som en helhet.

Adress:

PL 140, 00251 Helsinki

Telefon:

+358 295 251 700

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

Lea Kauppi

URL:

http://www.syke.fi/sv-FI

Presskontakt

Namn:

Kirsi Norros

Telefon:

+358 295 251 460

Mobil: