Människans verksamhet äventyrar hållbarheten hos jordens ekosystem. Finlands miljöcentral SYKE följer långsiktigt upp miljöns tillstånd och hur det förändras. Med hjälp av en bred expertis och samarbete kan vi söka de bästa lösningarna för att bygga upp ett hållbart samhälle. I detta arbete drar vi nytta av experiment, tvärvetenskapliga scenarier, avbildning samt de nyaste rönen inom olika branscher. Vi undersöker frågorna som en helhet.

Twitter
Facebook
LinkedIn
YouTube
Instagram

www.syke.fi/sv

Adress:

Ladugårdsbågen 11, 00790 Helsingfors

Telefon:

+358 295 251 000

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

Lea Kauppi

URL:

http://www.syke.fi/sv-FI

Presskontakt

Namn:

Kirsi Norros

Telefon:

+358 295 251 460

Mobil: