Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv (FSD) är ett nationellt serviceorgan för forskning och undervisning. FSD bevarar och distribuerar kvantitativa och kvalitativa forskningsdata i digitalt format för forskning, undervisning och studieändamål. Dataarkivet finansieras av undervisningsministeriet och är en självständig enhet vid Tammerfors universitet.

Dataarkivets syfte är att öka öppenhet och transparens i forskningen, tillgängligheten till forskningsdata, och effektiv användning av existerande vetenskaplig information. FSD har fått ett Data Seal of Approaval (DSA) -certifikat som kan ges till instanser som bevarar digitala material på ett trovärdigt sätt och som möjliggör återanvändning av digitala material.

Adress:

Telefon:

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

URL:

http://www.fsd.uta.fi/svenska/

Presskontakt

Namn:

Telefon:

Mobil: