Geologiska forskningscentralen (förkortas GTK) är det nationella organet för geologisk vetenskap i Finland. GTK är den statliga instansen som befattar sig med mineraltillgångar i Finland och har också till uppgift att föra fram mineralsökningen och gruvnäringen i landet. Kärnområdena för GTK täcker ett område från uppgörande av geologiska kartor till undersökning, värdering och hantering av naturresurser, med starka satsningar på forskning för analys av de geologiska processerna och mineralsystemen, likaså på utveckling och utnyttjande av utvinnings- och anrikningsteknologi.

Adress:

PL 96, 02151 ESPOO

Telefon:

029 503 0000

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

Elias Ekdahl

URL:

http://se.gtk.fi

Presskontakt

Namn:

Marie-Louise Wiklund, viestintäjohtaja

Telefon:

Puh. 029 503 2544

Mobil: