Meteorologiska institutets tjänster baseras på en intensiv atmosfärs- och havsrelaterad forskning och högklassiga observationer. Verksamheten bedrivs dygnet runt och ger stöd till myndigheternas, företagens och medborgarnas aktiviteter även när vädret, havet och naturen frambringar speciella utmaningar.

Meteorologiska institutet grundades 1838 och sitt nuvarande namn fick det år 1969.

I förvaltningshänseende lyder institutet under kommunikationsministeriet

Adress:

PL 2, 00561 Helsinki

Telefon:

(09) 613 941

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

Eeva-Liisa Poutanen

URL:

http://www.fimr.fi/sv.html

Presskontakt

Namn:

Riku Lumiaro

Telefon:

(09) 61394 496

Mobil:

040 509 8654