Helsingfors universitet är Finlands äldsta och största universitet, en internationell akademisk gemenskap med 40 000 studerande och forskare. På de internationella rankinglistorna placerar sig Helsingfors universitet i regel bland de 100 bästa universiteten. Helsingfors universitet söker lösningar på globala utmaningar och skapar nya sätt att tänka som gynnar mänskligheten. Med vetenskapens kraft har universitetet byggt samhället, bildningen och välfärden sedan 1640.

Adress:

PL 33, 00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Telefon:

(09) 1911

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

rehtori Jukka Kola

URL:

http://www.helsinki.fi/universitetet/

Presskontakt

Namn:

Kirsti Lehmusto

Telefon:

(09) 191 23225

Mobil:

503594556