Helsingfors universitet är Finlands äldsta och största universitet, en internationell akademisk gemenskap med 40 000 studerande och forskare. På de internationella rankinglistorna placerar sig Helsingfors universitet i regel bland de 100 bästa universiteten. Helsingfors universitet söker lösningar på globala utmaningar och skapar nya sätt att tänka som gynnar mänskligheten. Med vetenskapens kraft har universitetet byggt samhället, bildningen och välfärden sedan 1640.

Adress:

PL 33, 00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Telefon:

(09) 1911

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

Jari Niemelä

URL:

http://www.helsinki.fi/universitetet/

Presskontakt

Namn:

Taina Kyllönen

Telefon:

0294122175

Mobil:

0405822175