Institutet för hälsa och välfärd (THL) är ett forsknings- och utvecklingsinstitut inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Institutet betjänar statliga och kommunala beslutsfattare, sektorns aktörer, organisationer, forskningsvärlden och medborgarna.

Adress:

PL 30, 00271 Helsinki

Telefon:

029 524 6000

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

Pääjohtaja Juhani Eskola

URL:

http://www.thl.fi/sv_SE/web/sv

Presskontakt

Namn:

Marko Lähteenmäki

Telefon:

029 524 7189

Mobil:

040 522 4861