Karleby universitetscenter Chydenius är en fristående institution som tillhör Jyväskylä universitet. Verksamheten vid Karleby universitetscenter Chydenius grundar sig på ett samarbetsavtal mellan avtalsparterna Jyväskylä universitet, Uleåborgs universitet, Vasa universitet, Karleby stad, Mellersta Österbottens förbund, Jakobstads stad, Kaustby ekonomiska region, Kannus stad, Chydenius-Institutets garantiförening och Mellersta Österbottens högskoleförening. Enligt avtalet fungerar universitetscentret som en gemensam enhet för universiteten i Jyväskylä, Uleåborg och Vasa, även om det administreras av Jyväskylä universitet.

Adress:

PL 567, 67701 Kokkola

Telefon:

06 8294 111

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

Tanja Risikko

URL:

https://www.chydenius.fi/sv

Presskontakt

Namn:

Telefon:

Mobil: