Över 200-åriga Lantmäteriverket genomför olika lantmäteriförrättningar såsom exempelvis styckningar och ägoregleringar samt producerar olika kartmaterial och främjar deras interoperabilitet.

Lantmäteriverket säkrar jordägandet och kreditgivningssystemet genom att upprätthålla uppgifter om lagfarter och inteckningar av fastigheter samt andra uppgifter om fastigheter i sina register. Andra av Lantmäteriverkets centrala uppgifter är forskning i och tillämpning av geografisk information samt utveckling av data- och informationssystem.

Lantmäteriverket har verksamhetsställen på 37 orter runtom i Finland, från Mariehamn till Ivalo. Antalet anställda är totalt cirka 1 760. Organisationen består av en centralförvaltning och fyra verksamhetsenheter, d.v.s. Produktion, Allmän förvaltning, Centralen för ICT-tjänster och Geodatacentralen.

Adress:

Telefon:

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

Jarkko Koskinen

URL:

http://www.maanmittauslaitos.fi/sv/forskning

Presskontakt

Namn:

Jade Lehtinen

Telefon:

Mobil:

050 320 4555