Livsmedelsverket

  • främjar, övervakar och undersöker säkerheten och kvaliteten hos livsmedel, djurens hälsa och välbefinnande, växters sundhet samt gödselfabrikat, foder och växtskyddsmedel och förökningsmaterial, dvs. utsäde och plantmaterial, som används för jord- och skogsbruksproduktion.
  • svarar för användningen av medlen i Europeiska garantifonden för jordbruket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling i Finland, fungerar som EU:s utbetalande organ och har hand om verkställigheten av EU-stöd och nationella stöd – jordbrukarstöd, projekt-, företags- och strukturstöd samt marknadsstöd.

Dessutom utvecklar och upprätthåller Livsmedelsverket landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem, utvecklar e-tjänsterna, upprätthåller och utvecklar den egna sektorns register samt producerar informationsförvaltningstjänster till ämbetsverken och inrättningarna inom jord-och skogsbruksministeriets förvaltningsområde samt till andra instanser inom den offentliga förvaltningen.

Adress:

Telefon:

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

Generaldirektör Antti-Jussi Oikarinen

URL:

https://www.ruokavirasto.fi/sv/

Presskontakt

Namn:

Kommunikationsdirektör Jari Eloranta

Telefon:

Mobil: