Mätteknikcentralen
– Arbetar för att försäkra pålitligheten av mätningar, provningar och besiktningar utförda i Finland och för deras internationella jämförbarhet
– Är det nationella ackrediteringsorganet (FINAS) för provnings-, kalibrerings-, besiktnings- och certifieringsorgan samt för EMAS-miljökontrollanter
– Handhar andra lagenliga tjänster för bedömning av den tekniska verksamhetens kompetens
– Upprätthåller och utvecklar det nationella mätnormalsystemet i Finland genom forskning
– Erbjuder högklassiga kalibreringar och experttjänster inom metrologi

Adress:

PL 9, Tekniikantie 1, 02151 ESPOO

Telefon:

010 6054 000

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

Ylijohtaja Timo Hirvi

URL:

http://www.mikes.fi/Default.aspx?langID=se

Presskontakt

Namn:

Jenni Kuva

Telefon:

010 6054 505

Mobil: