Meteorologiska institutet är ett service- och forskningsinstitut, som tillhandahåller väder-, havs- och klimattjänster som är viktiga för den allmänna tryggheten och näringslivets verksamhetsförutsättningar.

Meteorologiska institutets tjänster baseras på en intensiv atmosfärs- och havsrelaterad forskning och högklassiga observationer. Verksamheten bedrivs dygnet runt och ger stöd till myndigheternas, företagens och medborgarnas aktiviteter även när vädret, havet och naturen frambringar speciella utmaningar.

Meteorologiska institutet grundades 1838 och sitt nuvarande namn fick det år 1969.

I förvaltningshänseende lyder institutet under kommunikationsministeriet.

Adress:

Erik Palménin aukio 1

Telefon:

(09)19291

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

URL:

http://www.fmi.fi/vader/index.html

Presskontakt

Namn:

Eeva-Kaisa Heikura

Telefon:

(09) 1929 2230

Mobil: