Näringslivets forskningsinstitut (Etla) utför tillämpad ekonomisk forskning gällande frågor som är viktiga ur Finlands synvinkel. Forskningens tyngdpunktsområden är produktiviteten och de faktorer som påverkar dess tillväxt, arbetsmarknadernas funktion och den totalekonomiska balansen inkl. en hållbar skötsel av den offentliga ekonomin. Etla följer med den ekonomiska utvecklingen och gör upp ekonomiska prognoser samt utvärderar och kommenterar den ekonomiska politiken.

Adress:

Telefon:

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

URL:

http://www.etla.fi/swe/

Presskontakt

Namn:

Markku Lammi

Telefon:

09-60990 254

Mobil:

050-596 7945