Forskarna och experterna vid Naturresursinstitutet producerar nya lösningar för hållbar utveckling av Finlands bioekonomi och för främjande av nya näringar. Vi samarbetar för ett samhälle som bygger på bioekonomi.

Hållbar användning av naturresurserna förutsätter särskilt utveckling av kunskaper och nya affärsmodeller – och intensivt samarbete. Naturresursinstitutet Luke samlar expertisen inom förnybara naturresurser och ansvarsfull livsmedelsproduktion. Detta gör oss till ett av de mest tvärvetenskapliga forskningsinstituten i världen.

Naturresursinstitutet har också lagstadgade myndighetsuppgifter. Institutet sköter om uppföljning av naturresurserna, certifierad produktion av plantor, inspektion av bekämpningsämnen, förvaring av genresurser och beräkning av växthusgasutsläpp. Luke stödjer också naturresurspolitiken och producerar Finlands officiella statistik om mat och naturresurser.

Adress:

Telefon:

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

Pääjohtaja Mari Walls

URL:

http://www.luke.fi/sv

Presskontakt

Namn:

Johanna Torkkel

Telefon:

029 532 7333

Mobil: