Pedagogiska forskningsinstitutet

  •  Nationellt centrum för utbildningsforskning
  • Multivetenskapligt forskningsinstitut
  • Fristående institution vid Jyväskylä universitet
  • Grundat år 1968

Adress:

PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto

Telefon:

(014) 260 1211

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

Professor Jouni Välimäki

URL:

http://ktl.jyu.fi/ktl/svenska

Presskontakt

Namn:

Jouni Sojakka

Telefon:

040 805 4287

Mobil:

040 805 4287