Vid Pellervo ekonomiska forskningsinstitut PTT bedrivs tillämpad ekonomisk forskning samt uppgörs regelbundna ekonomiska prognoser.

Forskningen inriktas på utvalda frågor inom nationalekonomin, lantbruks- och livsmedelsekonomin samt skogs- och virkesekonomin.

PTT uppgör prognoser över de centrala nationalekonomiska händelserna och skeendena, över den ekonomiska utvecklingens huvuddrag i olika regioner, samt över lantbruks-, livsmedels- och skogssektorerna.

Adress:

Eerikinkatu 28 A

Telefon:

09-3488844

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

Pasi Holm

URL:

http://www.ptt.fi Välj: på svenska

Presskontakt

Namn:

Anneli Hopponen

Telefon:

09-3488844

Mobil: