Riksarkivet säkerställer att information som hör till vårt nationella kulturarv bevaras och kan användas även av kommande generationer. Våra enastående material står till förfogande för forskare och alla som är intresserade.

Adress:

PB 258, 00171 Helsingfors

Telefon:

029 533 7000

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

Tf. generaldirektör Päivi Happonen

URL:

https://kansallisarkisto.fi/sv/framsida

Presskontakt

Namn:

Sari Häkkinen

Telefon:

029 533 7099

Mobil:

050 534 3303