Statens ekonomiska forskningscentral VATT producerar kunskap om den offentliga ekonomin ochutvärderar reformer mångsidigt. Statens ekonomiska forskningscentral undersöker också den samhällsekonomiska utvecklingen och arbetsmarknaderna på lång sikt.

Adress:

PL 1279, 00101 Helsinki

Telefon:

358295519400

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

URL:

http://www.vatt.fi/se/

Presskontakt

Namn:

Telefon:

Mobil: