Statistikcentralen sammanslår datamaterial och expertis till statistik och informationstjänst.

Statistikcentralen, som grundades år 1865, är den enda finländska myndigheten som grundats för statistikföring. Statistikcentralen producerar merparten av Finlands officiella statistik samt är en betydande aktör inom den internationella statistikbranschen.

Vi har omkring 850 experter inom olika branscher anställda i Helsingfors och som intervjuare runt om i landet.

Adress:

Telefon:

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

URL:

http://www.tilastokeskus.fi/index_sv.html

Presskontakt

Namn:

Telefon:

Mobil: