Strålsäkerhetscentralen är både en myndighet som övervakar säkerheten, ett forskningsinstitut och en expertorganisation, som skall skydda människor, samhälle, miljö och kommande generationer mot strålningens skadeverkningar.

Adress:

PL 14 (Laippatie 4)

Telefon:

(09) 759 881

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

Pääjohtaja Petteri Tiippana

URL:

http://www.stuk.fi/sv_FI/

Presskontakt

Namn:

Viestintäpäällikkö Jarmo Lehtinen

Telefon:

(09) 759 88 211

Mobil: