Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. (SLS) är ett vetenskapligt samfund grundat 1885 till minnet av Johan Ludvig Runeberg. SLS främsta mål är att bevara, utforska och sprida kunskap om den svenska kulturen och det svenska kulturarvet i Finland. Till uppdraget hör också att stöda forskning om svenska språket och litteraturen i Finland och att främja inhemsk litterär verksamhet genom pris och stipendier. SLS har cirka 1 000 medlemmar. Föreningen är öppen för alla som är intresserade av verksamheten.

Adress:

Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. , PB 158, 00171 Helsingfors

Telefon:

Tfn 09 618 777

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

Dag Wallgren

URL:

http://www.sls.fi/

Presskontakt

Namn:

Marika Mäklin

Telefon:

Mobil: