Utrikespolitiska institutet är en forskningsanstalt. Dess uppgift är att framställa aktuell information om internationella relationer och EU-frågor. Institutet sköter sin uppgift genom att bedriva forskning, ordna nationella och internationella seminarier samt genom att publicera rapporter om forskningsrön och aktuella internationella frågor. Institutet ger också ut tidningen Ulkopolitiikka (Utrikespolitik) samt upprätthåller ett specialbibliotek för internationella relationer.

Adress:

Kruunuvuorenkatu 4, 00160 Helsinki

Telefon:

94327700

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

Teija Tiilikainen

URL:

http://www.fiia.fi/se/

Presskontakt

Namn:

Janne Halttu

Telefon:

94327723

Mobil: