Vasa universitet utexaminerar ansvarsfulla experter och ledare med internationell kompetens.

Universitetets vetenskapsområden är förvaltningsvetenskaper, handelsvetenskaper, språk och kommunikation och tekniska vetenskaper.

Vasa universitets strategiska tyngdpunktsområden omfattar finansiering, ledarskap, energi och flerspråkighet. Inom både undervisning och forskning har vi valt att lägga tyngdpunkten på mångvetenskapliga teman som vi speciellt koncentrerar oss på.

Vår forskning ligger i tiden och vi forskar i ämnen som är relevanta för samhället och företagslivet. Vi svarar även mot dagens behov genom att ge alla våra studerande en bred kompetens inom ekonomi samt förtrogenhet med internationellt arbete. Universitetets styrka är en gemenskap och samsyn, som främjar mångsidiga studier och ger en god grund för ansvarsfulla uppgifter i arbetslivet.

Adress:

PL 700

Telefon:

029 449 8000

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

Matti Jakobsson

URL:

www.uva.fi/sv

Presskontakt

Namn:

Maria Mäkelä

Telefon:

029 449 8112

Mobil: