Teknologiska forskningscentralen VTT Ab är det ledande forsknings- och teknologibolaget i Norden och har nationellt status. Vi tar genom forskning och kunskap fram experttjänster för våra kunder och samarbetsparter i Finland och i utlandet, för affärslivet och den offentliga sektorn. Bakom oss har vi 73 år av vetenskap, spetsforskning, resultat och bevis på att våra kunder fått bättre konkurrenskraft och framgång.Vi utvecklar nya intelligenta teknologier, resultatinriktade lösningar och innovativa tjänster. Tillsammans med våra kunder skapar vi affärsverksamhet genom teknologi och lägger grunden för framgång och välfärd för människans bästa.

Adress:

Telefon:

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

URL:

http://www.vtt.fi/news/?lang=sv

Presskontakt

Namn:

Telefon:

Mobil: